Xuất bản thông tin

Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 22/01/2015, HĐND xã Nguyễn Huệ đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự kỳ họp có ông Trương Văn Yên - Ủy viên thường trực HĐND huyện; bà Lê Thu Trà – Huyện ủy viên – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông triều và 22/27 đại biểu HĐND xã khóa XIX, cùng các đ/c lãnh đạo Đảng, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ và một số đại biểu được mời.

 

Một số hình ảnh kỳ họp

     

 

 

ông Trương Văn Yên - Thường trực HĐND huyện Đông Triềuphát biểu chỉ đạo kỳ họp

 

ông Dương Trọng Bát - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã

 

ông Nguyễn Kim Dự - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015

 

ông Nguyễn Văn Trách - Tài chính kế toán xã

 

 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Kim Dự - Phó chủ tịch UBND xã Thường trực HĐND xã thông qua: Báo cáo kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách năm 2014, phương hướng nhiêm vụ thu chi ngân sách năm 2015; Báo cáo tờ trình về việc " Đề nghị phê duyệt dự toán thu chi ngân sách xã năm 2015"; và thông qua  nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND xã năm 2015, nghị quyết về chương trình hoạt động và giám sát của HĐND năm 2015, nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh năm 2015 và nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2015 đã được đại biểu biểu quyết thông qua.

       Thực hiện theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 22/11/2012 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu, gồm 5 đồng chí;

  1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch HĐND xã
  2. Ông Dương Trọng Bát – Chủ tịch UBND xã
  3. Ông Nguyễn Kim Dự - Phó chủ tịch UBND xã
  4. Ông Huỳnh Văn Bộ - UVUBND xã
  5. Ông Nguyễn Văn Hiệu – UVUBND xã

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và khảng định vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân trong xã. 

Quang Trung- TTHTCĐ