Xuất bản thông tin

Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX kỳ họp thứ 12

Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX kỳ họp thứ 12

Ngày 13/8/2015, Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX.
Kỳ họp lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 201; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ xã và ý kiến phát biểu của các tổ HĐND xã 6 tháng đầu năm, KT – XH xã tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cơ bản được triển khai thực hiện đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao. Đảm bảo diện tích gieo cấy và trồng cây vụ đông.


Một số hình ảnh họp Hội HĐND xã Nguyễn Huệ khóa XIX kỳ họp thứ 12

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng- PCTHĐND thị xã Đông Triều

 

Đ/c Dương Trọng Bát - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàn- PCTHĐND xã Nguyễn Huệ

 

 

 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp; chăm sóc lúa và các loại cây trồng, phòng bệnh trên đàn gia súc- gia cầm, thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự án công trình cơ bản; nâng cao chất lượng dạy và học; giải quyết việc làm, đào tạo nghề ngắn hạn cho Nhân dân; thực hiện chính sách dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn,...

Phần thảo luận tại tổ, các ý kiến tham gia tập trung vào vấn đề ô nhiễm môi trường, giống lúa mới PC 26 không nảy mầm, ...

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - PCT HĐND thị xã đề nghị, các ban ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sản xuất đảm bảo diện tích, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới; tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo vệ - chăm sóc phòng trừ các loại dịch bệnh trên đàn gia súc- gia cầm,…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đối với Nguyễn Kim Dự, và chức danh Phó Trưởng Công an xã Với ông Huỳnh Văn Bộ.

 

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: tình hình thực hiện phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, một số giải pháp thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm; ...

 

Quang Trung- TTHTCĐ