Xuất bản thông tin

Hội nghi - Điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2014

Hội nghi - Điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2014

Chiều 17/10/2014, Tại Hội trường UBND xã, Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo xã tổ chức Hội nghị triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. Chương trình Chung tay vì cộng đồng Bò giống cho người nghèo biên giới. Dự hội nghị có đồng chí Dương Doãn Chăm – phó Chủ tịch UBND xã trưởng ban chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo; Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn; cán bộ phụ trách LĐTBXH, các điều tra viên.

Đồng chí Dương Doãn Chăm - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bền vững đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên làm giàu của các hộ gia đình, nên đời sống nhân dân xã  ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Thời gian qua, việc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các xã chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, họp bình xét toàn thể các hộ, các thôn, xóm, công khai dân chủ, công khai danh sách hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới. Bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo đã được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân bằng 150% chuẩn nghèo năm 2014. Theo đó, Mức chuẩn nghèo: ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân từ 400.000đ/người/tháng trở xuống, ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân từ 500.000đ/người/tháng trở xuống. Mức chuẩn cận nghèo: ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân từ 401.000đ/người/tháng trở xuống, ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân từ 501.000đ/người/tháng trở xuống. Mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% chuẩn nghèo: ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân từ 521.000đ đến 600.000đ/người/tháng, ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân từ 651.000đ đến 7500.000đ/người/tháng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Văn Điền - CBVH xã

 

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị được hướng dẫn nội dung, quy trình, các bước rà soát điều tra, tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định đối tượng phạm vi rà soát, phương pháp rà soát, điều tra, cách điền thông tin vào biểu mẫu, tổng hợp danh sách hộ nghèo mới, tái nghèo, thoát nghèo. Thời gian rà soát thực hiện trong tháng 9, tháng 10 và hoàn thành xong trước ngày 20/11/2014.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Doãn Chăm – Phó Chủ tịch UBND xã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của các thành viên BCĐ Xóa đói giảm nghèo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thời gian qua. Đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn.

Kết thúc hội nghị các đại biểu về triển khai tại cơ sở mình, xác định, lập danh sách các hộ thuộc diện điều tra, rà soát; Tổ chức điều tra, tổ chức bình xét ở khu dân cư, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; Kết quả điều tra, rà soát đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương; tránh tình trạng phản ánh sai lệch thực tế về hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo.

Thông qua đợt điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo lần này nhằm giúp cấp ủy và chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng địa phương từ đó có các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân./.

 

Quang Trung - TTHTCĐ