Xuất bản thông tin

Hội nghị Tổng kết công tác Công an- Quân sự phòng chống TNXH năm 2014. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Hội nghị Tổng kết công tác Công an- Quân sự phòng chống TNXH năm 2014. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Chiều ngày 6/2/2015, Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an - Quân sự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Chương - Đại tá- Phó trưởng CA huyên Đông Triều về dự; đồng chí Dương Trọng Bát - Huyện ủy viên - Bí thư đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ cùng các đồng chí trưởng các ban ngành ở địa phương; ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị Công an- Quân sự xã

đồng chí Dương Doãn Chăm - phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ

 

đồng chí Đặng Văn Chương - Đại tá- phó Trưởng CA huyện 

 

đồng chí Huỳnh Văn Bộ - Trưởng CA xã trình bày báo cáo

 

 

đồng chí Dương trọng Bát - Huyện ủy viên- Bí thư đảng bộ - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

     Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Chương đã tặng quà cho 9 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong hội nghị đồng chí đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Lực lượng Công an xã đã phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác trọng tâm về chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014; đã cụ thể hóa các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Đảng để chỉ đạo thực hiện; tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá những mặt ưu điểm, tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT trong tình hình mới. 
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo Ban chỉ đạo địa phương đã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  
     Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục đó là: Phải phối kết hợp chặt chẽ giữa công an và Quân sự xã về tuần tra và canh gác; Vai trò chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy Đảng, chính quyền, thành viên ban chỉ đạo cần quan tâm hơn đến đội ngũ công an viên, để các đồng chí yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Quang Trung - TTHTCĐ