Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của các đoàn thể chính trị - XH

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của các đoàn thể chính trị - XH

Chiều ngày 19/ 01/ 2015, Hội Liên hiệp phụ nữ - Hội CCB - Đoàn TN - Hội Nông Dân xã Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Trọng Bát - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ; các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - XH; các Hội viên xuất sắc.

Một số hình ảnh tai hội nghị tổng kết năm 2014

 

 

ông Dương Trọng Bát - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ

 

Bà Nguyễn Thị Huyên - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã đọc báo cáo tổng kết

 

ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch Hội CCB xã 

 

ông Nguyễn Văn Thung - hộ sản xuất chăn nuôi giỏi

 

 

Năm 2014 dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các đoàn thể và chính quyền địa phương, Hội phụ nữ; Hội CCB; Hội Nông dân; Đoàn TN xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên khắc phục những khó khăn tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của các đoàn thể chính trị- XHH đã đề ra.

          Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua " Học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổ chức mô hình, các lớp học, " nhóm góp vốn quay vòng"  Hưởng ứng chương trình " chung tay giảm nghèo bền vững'; chung tay xây dựng Nông thôn mới.

          Triển khai thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn với  phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Các Đoàn thể chính trị - XH trong xã  đã tổ chức tuyên truyền vận động, hưởng ứng thực hiện tốt các chương trình về xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Dương Trọng Bát - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nông dân; Hội PN; Hội CCB; Đoàn TN xã Nguyễn Huệ trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới các Đoàn thể chính trị- XH, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015.

 

Quang Trung - TTHTCĐ