Xuất bản thông tin

Hội nghị tuyên truyền Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Hội nghị tuyên truyền Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Hướng tới " Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; chiều ngày 19/11/2014, UBND- TTHTC Đ – Hội luật gia huyện; tổ chức hội nghị tuyên truyền "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014. Tham dự hội nghị có đồng chí Mạc Tiến Ba – Hội luật gia huyện Đông Triều. Cùng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã , các ông, bà là bí thư chi bộ, thôn trưởng; các hoà giải viên.

 

Một số hình ảnh trong hội nghị

   

 

 

 

 

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo xã đánh giá kết quả về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã trong thời gian qua. Được cán bộ Hội luật gia huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân trên địa bàn xã tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

 

   Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được tuyên truyền, phổ biến về những văn bản pháp luật mới được ban hành. Những thông tin về việc bổ sung, sửa đổi một số điều luật cơ bản như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Công chứng... được cấp phát tài liệu tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Thông qua hình thức tuyên truyền tại hội nghị giúp cho các đại biểu là các ông bà bí thư, thôn trưởng, các hòa giải viên, những người có uy tín trong cộng đồng nắm bắt được điểm mới của các văn bản pháp luật để tiếp tục làm tốt vai trò của mình đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật cho mọi ngưòi.

Quang Trung- TTHTCĐ