Xuất bản thông tin

Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2015

Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2015

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, nhân dân và việc triển khai tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề. Ngày 22 tháng 7 năm 2015, ban tư pháp - UBND - TTHTCĐ xã Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật đợt 2 năm 2015. Buổi sáng tuyên truyền cho hội nông dân xã; buổi chiều cho Đoàn TN xã.


Được triệu tập tham dự hội nghị buổi sáng có 90 đại biểu bao gồm: thành viên của Hội Nông dân xã; buổi chiều có 60 đoàn viên.

 

 

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền Pháp luật đợt 2 năm 2015

ông Nguyễn Văn Xá- Hội luật gia thị xã Đông Triều

 

 

 

 

 

 

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Xá - Hội luật gia thị xã Đông Triều - Báo cáo viên trực tiếp triển khai gồm 8 luật: Luật căn cước công dân; Luật Công an nhân dân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án nhân sự; Luật hộ tịch.

Sau hội nghị này, UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch, phân công báo cáo viên cấp cơ sở thực hiện tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, đoàn viên thanh niên thông qua hội nghị tuyên truyền tại các nhà văn hóa thôn.

 

Quang Trung- TTHTCĐ