Xuất bản thông tin

Nguyễn Huệ đang tập trung thu hoạch giống lúa mới PC 26

Nguyễn Huệ đang tập trung thu hoạch giống lúa mới PC 26

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn các thôn cấy giống lúa mới PC 26 đang tập trung thu hoạch.


 

Một số hình ảnh thu hoạch lúa PC 26 tại tại diện tích gieo cấy thôn 3

 

 

 

Giống lúa PC 26 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân 105- 110 ngày, vụ mùa 85-90 ngày, chiều cao cây 95- 100 cm, lá xanh nhạt, bản lá hẹp, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu lạnh tốt, chịu nóng khá, hạt xếp xít, theo thông báo trọng lượng 1.000 hạt là 24g, gạo trắng trong, cơm ráo, dẻo, vị đậm, là gạo hàng hóa chất lượng, tiềm năng, năng suất cao, trung bình 6-7 tấn/ha, thâm canh 8-10 tấn/ha.Vụ mùa năm 2015 này năng suất lúa bị hạn chế vì khi bước vào gieo cấy( việc ngâm ủ giống rất khó khăn tỷ lệ nảy mầm kém ) gieo cấy mất nhiều thời gian, lúa lại  trỗ bông vào thời kỳ nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp nên năng suất lúa còn thấp.

 

UBND; HTXNN đã chỉ đạo các đơn vị thôn, huy động lực lượng và phương tiện máy móc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến 30/9, diện tích gieo cấy giống lúa PC 26 sẽ cơ bản hoàn thành việc thu hoạch.

 

Quang Trung - TTHTCĐ