Xuất bản thông tin

Nguyễn Huệ tập trung gieo cấy lúa vụ mùa năm 2015

Nguyễn Huệ tập trung gieo cấy lúa vụ mùa năm 2015

Theo kế hoạch vụ Mùa năm 2015, Nguyễn Huệ phấn đấu đạt diện tích gieo trồng 346,6 ha, trong đó diện tích cấy lúa chất lượng cao là 315,3 ha. Trong vụ Mùa này, xã sẽ tập trung mở rộng diện tích giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao. Trong đó: CXT 30 là 10,0 ha; giống HT số 1 là 102,0 ha; giống lúa Thiên ưu 8 là 77,0 ha; Nếp cái hoa vàng là 24,0 ha; giống nếp 96 là 40,3 ha; giống lúa ĐT 52 là 22,0 ha; giống lúa Hồng Hương + ĐQ 12 là 5,0 ha; giống lúa PC 26 là 25,0 ha; giống lúa KD 18 liên kết làm giống là 10,0 ha. UBNDxã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn, tập huấn cho nông dân cách gieo cấy lúa Mùa theo đúng quy trình, kỹ thuật.


 

 

 

Nhân dân xã Nguyễn Huệ đang tập trung gieo cấy lúa vụ mùa 

 

Về cơ cấu giống, UBND xã  ban hành công văn chỉ đạo các thôn hướng dẫn nông dân gieo cấy trà lúa mùa sớm trên toàn bộ diện tích, chủ động nước tưới để đảm bảo khung thời vụ và giải phóng đất sớm trồng cây vụ Đông, tập trung làm đất bằng cơ giới hóa để đảm bảo thời gian gieo cấy, đưa các giống lúa chính như: KD18, Thiên ưu 8, HT1,  Nếp cái Hoa vàng,...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ xã  đến cơ sở thôn kịp thời nắm rõ tình hình, diễn biến thời tiết để chỉ đạo ứng phó; phối hợp với Thủy nông chủ động tưới tiêu, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất đầy đủ cho bà con nhân dân, nạo vét, tu sửa hệ thống kênh tưới tiêu, khơi thông dòng chảy đảm bảo cho việc gieo cấy và chăm sóc cây trồng. Đặc biệt là khi mùa mưa đang đến cần tiếp tục thực hiện công tác phòng chống lụt bão ở những nơi thấp dễ ngập để đảm bảo trồng trọt sản xuất của nhân dân; phối hợp chặt với  Phòng nông nghiệp &PTNT, Trạm khuyến nông giới thiệụ hướng dẫn bà con Nông dân thực hiện tốt chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, thông báo diễn biến sâu bệnh, địa điểm gây hại, mức độ gây hại trên các loại cây trồng cho bà con nông dân biết và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

 

Quang Trung - TTHTCĐ