Xuất bản thông tin

Thăm và tặng quà hộ nghèo bà Nguyễn Thị Giang thôn 8- Nguyễn Huệ

Thăm và tặng quà hộ nghèo bà Nguyễn Thị Giang thôn 8- Nguyễn Huệ

Sáng ngày 22/10/2014, ông Dương Doãn Chăm - Phó chủ tịch UBND xã - trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo; cùng Bí thư đoàn thanh niên; MTTQ xã; cùng lãnh đạo địa phương xã đã đến thăm và trao 7.000.000 đồng cho gia đình cô Nguyễn Thị Giang

Sáng ngày 22/10/2014, ông Dương Doãn Chăm - Phó chủ tịch UBND xã - trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo; cùng Bí thư đoàn thanh niên; MTTQ xã; cùng lãnh đạo địa phương xã  đã đến thăm và trao 7.000.000 đồng cho gia đình cô Nguyễn Thị Giang, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn 8, xã Nguyễn Huệ. Số tiền nêu trên có: 5000.000đ của Đoàn TN; 2000.000đ của BCĐ xóa đói giảm nghèo địa phương.

Ông Dương Doãn Chăm - phó Chủ tịch UBND xã- Trưởng BCĐ xóa đói giảm nghèo

 

 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Bí thư Đoàn TN

 

 

Ông Nguyễn Văn Thấy - Trưởng thôn 8 phát biểu

 

 

 

 

Có thể khẳng định, thông qua việc thực hiện Nghị quyết xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng huyện thực hiện đạt kết quả công tác xoá đói giảm nghèo. Thông qua chương trình mỗi hộ nghèo có thêm nghị lực để vượt khó, xoá bỏ được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Qua chương trình này cũng đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng động, xã hội đối với hộ nghèo.

 

Quang Trung - TTHTCĐ