Xuất bản thông tin

Xã Nguyễn Huệ đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân hè

Xã Nguyễn Huệ đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân hè

Cùng với nhiều địa phương khác trong thị xã, thời gian này người dân xã Nguyễn Huệ đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa vụ xuân hè. Theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa năm nay của xã tăng hơn so với năm ngoái, đây thực sự là thành quả đáng mừng đối với bà con nông dân.


 

 

 

 

 

Người dân xã Nguyễn Huệ xuống đồng thu hoạch lúa xuân hè

 

Trên các cánh đồng tại các thôn trong  xã  người dân đang tích cực thu hoạch lúa xuân. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước đẩy đủ, hoạt động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh được tiến hành thường xuyên kết hợp với việc người dân gieo cấy đúng khung thời vụ. Nhờ đó, đã giúp tăng năng suất lúa trong vụ xuân hè năm nay. Đây thực sự là những thành quả đáng mừng đối với người nông dân, qua đó thể hiện sự nỗ lực của người dân cũng như chính quyền xã Nguyễn Huệ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại những khu vực có diện tích gieo cấy rộng, người dân đã áp dụng những biện pháp khoa học vào canh tác, đẩy mạnh việc cơ giới hóa nông nghiệp, giảm bớt công sức của người dân trong chăm sóc và thu hoạch lúa. Song song với việc đẩy nhanh công tác thu hoạch lúa, xã cóa kế hoạch sản xuất vụ hè thu cho đúng khung thời vụ với nhiều hi vọng về một vụ mùa bội thu.

 

Quang Trung- TTHTCĐ