Xuất bản thông tin

Xã Nguyễn Huệ tổ chức bầu Trưởng thôn vào ngày 28/3

Xã Nguyễn Huệ tổ chức bầu Trưởng thôn vào ngày 28/3

Ngày 28/3/2015, UBND Nguyễn Huệ tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2015 -2017. Cuộc bầu cử chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã Nguyễn Huệ cùng diễn ra khai mạc vào lúc 07 giờ ngày 28/3/2015.

 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động của UBND và UBMTTQVN - Ban văn hóa xã Nguyễn Huệ nên từ khi triển khai công tác bầu cử đến khi kết thúc buộc cử đều diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đạt nhiều kết quả, như: Công tác tuyên truyền, vận động, công tác hiệp thương nhân sự, công tác ban hành, công bố văn bản và niêm yết công khai dân chủ đúng quy định, nên số lượng cử tri đi bầu và chất lượng người trúng cử chiếm tỷ lệ cao so với tình hình địa phương.  

 

Một số hình ảnh bầu trưởng thôn 

                  

 

 

ông Nguyễn Văn Hiên - bí thư thôn 9, đọc diễn văn khai mạc bầu cử

 

 

 

 

( Điểm bầu cử thôn 9 và thôn 2 và xã Nguyễn Huệ)  

 

 Những người này sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư trong thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh giai đoạn 2015-2017. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết vào hệ thống điều hành ở cơ sở.

 

Quang Trung - TTHTCĐ