Xuất bản thông tin

Xã Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác Xã hội

Xã Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác Xã hội

Ngày 19/5/2015, UBND xã Nguyễn Huệ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh trung tâm công tác xã hội tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác XH, phổ biến pháp luật theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đến tham dự Hội nghị ông Trương Mạnh Hùng - P. GĐ trung tâm công tác XH tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Thìn - Phó phòng LĐTB và XH thị xã Đông Triều; về phía địa phường có ông Nguyễn Văn Điền - cán bộ XH và 60 đại biểu về dự hội nghị.


 

Ông Nguyễn Văn Điền - cán bộ XH xã Nguyễn Huệ

 

Ông Trương Mạnh Hùng - Phó GĐ trung tâm công tác XH tỉnh Quảng Ninh

 

Các đại  biểu về dự hội nghị truyền thông

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe  ông Trương Mạnh Hùng - P.GĐ trung tâm công tác XH tỉnh Quảng Ninh tuyên tuyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tư vấn các vấn đề XH, trợ giúp thụ hưởng chế độ chính sách bảo trợ XH. Trung tâm Công tác xã hội thuộc Sở LĐ – TB&XH đi vào hoạt động có chức năng tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của Trung tâm là cung cấp dịch vụ khẩn cấp; tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm lý, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng; cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu ở địa phương đã được nghe giới thiệu tuyên truyền về mục đích, vai trò, chức năng của nghề Công tác xã hội. Nghề Công tác xã hội góp phần thúc đẩy giải quyết các vấn đề xã hội, mối quan hệ của con người, tăng cường sự thay đổi chất lượng xã hội, nâng cao năng lực, an sinh của mỗi người, cộng đồng và xã hội.

Qua hội nghị, các đại biểu đã hiểu được lợi ích của nghề Công tác xã hội đem lại cho đối tượng yếu thế và các dịch vụ mà Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh cung cấp.

 

Quang Trung - CTV