Asset Publisher

Cụm dân cư số 1 thôn 9 xã Nguyễn Huệ làm đường và hệ thống thoát nước

Cụm dân cư số 1 thôn 9 xã Nguyễn Huệ làm đường và hệ thống thoát nước

Xác định giao thông nông thôn, và môi trường là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các thôn trong toàn xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn;và mương máng thoát nước; với phong trào vận động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm nhà nước hỗ trợ", thời gian qua,  thôn 9 đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông khang trang sạch đẹp nối liền các cụm dân cư, Đường giao thông nội đồng, qua đó tạo bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để thực hiện có hiệu quả phong trào, từ đầu năm cụm dân cư số 1 thôn 9 mạnh dạn đề ra chủ trương xây mương thoát nước; bê tông hóa các tuyến lộ liên thôn, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thông qua các ban ngành đoàn thể và tại các cuộc họp tổ nhân dân tự quản hàng tháng. Với chủ trương đúng đắn, cộng với việc nhận thức được xây dựng giao thông là phục vụ lợi ích của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng tích cực chủ trương trên, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các cụm, các thôn  trong xã. Người dân đã tích cực đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến lộ lien thôn, điểm nổi bật của thôn 9 là do người dân tự đứng ra vận động kinh phí, tự mua vật tư và lựa chọn đơn vị thi công, đồng thời cử người giám sát chặt chẽ việc thi công cũng như công khai minh bạch thu chi tài chính nên chất lượng công trình cũng như tiến độ luôn được đảm bảo với chất lượng cao nhất.

Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng" và sự công khai, minh bạch về tài chính, cộng với sự động viên, khích lệ kịp thời từ các cấp ủy đảng, chính quyền, Tin rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm của nhân dân cụm 1 thôn 9; Chi bộ thôn 9; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân;  xã  Nguyễn Huệ sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết đảng ủy đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để Nguyễn Huệ đi lên hoàn thành xây dựng xã  Nông thôn mới trong thời gian tới.

 

 Một số hình ảnh làm mương thoát nước ở cụm dân cư số 1 thôn 9 xã Nguyễn Huệ

 

 

 

 

 

 

 

Quang Trung - TTHTCĐ