Asset Publisher

Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Ngày 15-16/8/2015 Đảng uỷ xã Nguyễn Huệ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật Đảng cho các đồng chí là cán bộ cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy và chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.


 

 

 

 

Một số nội dung cơ bản, quan trọng được triển khai tại lớp tập huấn như: Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng, công tác thu chi, quản lý sử dụng đảng phí, và các nội dung nghiệp vụ công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ.

Đây là những quy định, những vấn đề thuộc nội dung nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, những nhiệm vụ quan trọng để giúp các cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, chi ủy các chi bộ nắm vững những nguyên tắc, quy định trong công tác xây dựng Đảng, từ đó tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng đúng theo Điều lệ Đảng, đồng thời qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, chi ủy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để áp dụng vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương và cơ sở.

 

Quang Trung- TTHTCĐ