Asset Publisher

Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng

Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng

Sáng ngày 14/7/2015, Đảng ủy xã Nguyễn Huệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ thị số 45 TW của Bộ Chính trị ( khóa XI).
Đồng chí Hoàng Văn Đề Trưởng ban tuyên giáo thị ủy- Giám đốc trung tâm chính trị thị xã Đông Triều đã về dự và trực tiếp quán triệt các nội dung. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Trọng Bát - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.


 

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Đề - Trưởng ban tuyên giáo thị xã Đông Triều

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; Số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và một số vấn đề khác. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao các nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

Đồng chí Dương Trọng Bát- Bí thư Đảng bộ xã Nguyễn Huệ

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Trọng Bát - Bí thư Đảng bộ xã  nhấn mạnh: đây là những nội dung lớn, vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài cần được nghiên cứu quán triệt sâu sắc và toàn diện, tạo sự nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập, quán triệt giúp cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt xã nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Từ đó quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Quang Trung- TTHTCĐ