Asset Publisher

Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn kiện hội nghị trung ương 12 khóa XI; đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đại hội đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn kiện hội nghị trung ương 12 khóa XI; đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đại hội đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 3/12/2015, Đảng ủy xã Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện hội nghị Trung ương 12 khóa XI; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự và truyền đạt có các đồng chí Vũ Văn Tuấn - Phó ban tuyên giáo thị ủy, đồng chí Dương Trọng Bát - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.


 

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe  thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; quán triệt, triển khai Nghị quyết và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội thống nhất xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Khai thác và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tiềm năng du lịch để phát triển KTXH. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh". Nâng cao chất lượng và các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển đô thị; xây dựng thương hiệu địa phương "nông thôn mới kiểu mẫu", "nông thôn tiên tiến", "đô thị văn minh", phấn đấu đến trước năm 2020 Đông Triều trở thành đô thị loại III. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao KHCN phục vụ mục tiêu xây dựng thị xã công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 cũng đã được Đại hội thống nhất. Trong đó, về kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,5% - 14%, trong đó cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm 66,7%, dịch vụ 26,1%, nông - lâm - ngư nghiệp 7,2 %. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 5.200 USD. Thu ngân sách địa phương trên địa bàn tăng 10% trở lên so với dự toán được giao. Diện tích canh tác đạt bình quân 150 triệu đồng trở lên/ha. Tổng sản lượng lương thực bình quân 52.000 tấn/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54% trở lên. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%, khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải hàng ngày đạt 80% trở lên; chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý 90% trở lên; chất thải rắn y tế được xử lý 100%; các cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Cùng với đó, chỉ tiêu về giải quyết việc làm mới hàng năm từ 2.500 lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4% (theo tiêu chí hiện nay). Phấn đấu 96% làng, khu phố, 100% cơ quan đạt danh hiệu văn hoá; 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Mức giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,1‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống 7%. Giữ vững 100% số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên. Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, phường đạt phổ cập giáo dục phổ thông, 100% số trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu 100% xã giữ vững và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó 70% đạt "nông thôn mới kiểu mẫu", xây dựng "nông thôn tiên tiến" và 80% phường đạt "đô thị văn minh".

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ thị xã giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 4% trở lên trên tổng số đảng viên; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 80% chính quyền cơ sở đạt tiên tiến; MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh 90% trở lên.

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, các đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của nội dung được đề cập trong Nghị quyết. Qua đó, các ngành, địa phương phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Quang Trung - TTHTCĐ