Asset Publisher

Hội nghị truyền thông học nghề cho lao đông nông thôn năm 2014

Hội nghị truyền thông học nghề cho lao đông nông thôn năm 2014

Ngày 13 /11/2014; Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh - Ủy ban nhân dân xã- TTHTCĐ xã Nguyễn Huệ, tổ chức tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã với mục tiêu nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Doãn Chăm - phó Chủ tịch UBND xã- Giám đốc TTHTCĐ xã các ban ngành đoàn thể ở địa phương; các đồng chí trưởng thôn ; Bí thư các chi bộ và nhân dân trong xã. Về phía Sở thương binh và xã hội tỉnh có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Nam Thắng - Phó trưởng phòng dạy nghề tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Thị Thảo- chuyên viên phòng dạy nghề; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - chuyên viên phòng tiền lương.

 

 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào thông tin, tuyên truyền về Chính sách học nghề theo quyết định 1956/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, chính sách xuất khẩu lao động , chính sách BHXH tự nguyện; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn; Thông tin, tuyên truyền những mục tiêu của Đề án; Thông tin, tuyên truyền về các chính sách thực hiện Đề án, như: Chính sách đối với người học; Chính sách đối với giáo viên, giảng viên; Chính sách đối với cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Tuyên truyền về các biện pháp triển khai thực hiện Đề án; Tuyên truyền về tiến độ và tính hiệu quả thực hiện Đề án, tiến độ triển khai thực hiện Đề án.

Một số hình ảnh Hội nghị tuyên truyền

Đ/c Dương Doãn Chăm - phó Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã Nguyễn Huệ

 

 

 

Đ/c Nguyễn Nam Thắng - Phó trưởng phòng dạy nghề tỉnh Quảng Ninh

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - chuyên viên phòng tiền lương 

 

Các chuyên mục tuyên truyền tập trung vào tư vấn, giới thiệu học nghề và việc làm, cung cấp thông tin về hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thông tin về thị trường lao động trong và ngoài địa phương, trao đổi về học nghề, việc làm và các điển hình tốt trong việc tạo việc làm, thu nhập ổn định sau khi được đào tạo nghề.

Công tác tuyên truyền đã  làm cho nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, áp dụng KH-KT vào thực tiễn lao động, sản xuất thông qua các lớp đào tạo, từ đó chủ động, tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề do các ngành, địa phương tổ chức, thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại xã  nhằm tạo ra bước phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và bền vững của xã  nhà./.

 

Quang Trung - TTHTCĐ xã