Asset Publisher

kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016

kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Nguyễn Huệ tổ chức kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Huệ khóa XIX kỳ họp thứ 13 nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng- UVBTV thị ủy- Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều về dự và phát biểu chỉ đạo. Dự còn có đồng chí Trương Văn Yên - ủy viên Thường trực HĐND thị xã Đông Triều. Dự còn có ông Dương Trọng Bát- Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã; các ông bà đại biểu HĐND xã, các ông bà Trưởng thôn, Bí thư các chi bộ.


Một số hình ảnh kỳ họp

 

 

Đ/c Dương Thị Nhung- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016

 

Đ/c Dương Trọng Bát - Bí thư Đảng bộ xã Nguyễn Huệ- Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo

 

 


          Tại kỳ họp thứ 13 nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp bất thường bầu bổ xung chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2011- 2015; đại biểu được nghe Uỷ ban nhân dân xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã, về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng những năm tiếp theo. Và tiếp theo hội nghị bầu Đ/c Dương Thị Nhung- Phó bí thư Đảng ủy, vào chức danh Chủ tịch HĐND xã; Kết quả bầu cử đạt 90,9% đại biểu có mặt và bằng 77% đại biểu HĐND.


  Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Dương Trọng Bát - Bí thư đảng bộ- Chủ tịch UBND xã phát biểu chúc mừng và đồng thời chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo là: Tập thể Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; cần tiếp tục bàn bạc và thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội; phân tích nguyên nhân, đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn tại, hạn chế; tăng cường vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND, trách nhiệm của UBND trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
           Kỳ họp đã tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã, và bà Dương Thị Nhung- Phó bí thư Đảng ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2011- 2015.