Asset Publisher

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân và HLHPNVN xã Nguyễn Huệ

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân và HLHPNVN xã Nguyễn Huệ

Chiều ngày14/10/2015, Hội Nông dân - Hội Phụ nữ xã Nguyễn Huệ, tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2015). Và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ( 20/10/1930-20/10/2015). Dự hội nghị có đồng chí Dương Trọng Bát - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã, và đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; Thường trực Đảng ủ, cùng các cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở.


 

Một số hình ảnh trong buổi kỷ niệm 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Xuân Thoảng - Chủ tịch HND xã Nguyễn Huệ

 

Đ/c Dương Trọng Bát - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ

 

Đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội qua 85 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các cấp Hội cơ sở, qua đó, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua, lao động, sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiến đất làm đường, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong buổi gặp mặt Hội LHPN xã cũng tổ chức gặp mặt cán bộ Hội LHPN các cấp qua các thời kỳ nhân dịp Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015).

 Các đại biểu ôn lại lịch sử phong trào phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ xã từ ngày thành lập đã luôn thể hiện vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, tập hợp, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để chị em đóng góp trí tuệ, công sức, cùng với quân và dân trong cả nước góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, giành độc lập tự do cho nhân dân, thống nhất Tổ quốc và tiến hành công cuộc CNH-HĐH đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn nào, phụ nữ Việt Nam cũng xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

    Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó Hội Phụ nữ xã đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

 

Quang Trung - TTHTCĐ