Asset Publisher

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, khu xã Nguyễn Huệ

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, khu xã Nguyễn Huệ

Ngày 18/11/2014 trên địa bàn xã Nguyễn Huệ các thôn , khu dân cư đã tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" đây là một nét đẹp văn hóa, có tác dụng tích cực trong đời sống của Nhân dân. Đây là ngày vui trong cộng đồng dân cư, vừa gìn giữ truyền thống, vừa động viên khích lệ nhau phấn đấu xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xã hội phát triển, mạnh giàu. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm được tổ chức cũng nhằm hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).

 

Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bên cạnh nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Ban công tác Mặt trận tổ quốc tại các khu dân cư cũng tập trung đánh giá việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: kết quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới,  việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Có thể nói, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là dịp phát động các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng thời vận động để giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, thiên tai. Ngày hội được tổ chức với hai phần: phần lễ và phần hội phù hợp với điều kiện từng địa phương. Có nơi là chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" do người cao tuổi, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong khu dân cư biểu diễn, có nơi tổ chức hoạt động thể dục thể thao sôi nổi. Điểm chung là các khu dân cư đều tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thân mật. Ngày hội đã đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm; là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, các thôn các khu dân cư vẫn đang nỗ lực, đoàn kết, thi đua phát triển về mọi mặt: giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh; đề cao tinh thần chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 

Một số hình ảnh ngày Hội đại đoàn kết các dân tộc diễn ra tại thôn 9 xã Nguyễn Huệ

 

Các đồng chí lãnh đạo xã về dự 

 

 

 

 

 Với việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, cấp ủy Ðảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân trên các địa bàn xã càng có thêm động lực tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành  thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

 

Quang Trung - TTHTCĐ xã