Asset Publisher

Tập huấn về Chính quyền điện tử cho người dân tại xã Nguyễn Huệ

Tập huấn về Chính quyền điện tử cho người dân tại xã Nguyễn Huệ

Ngày 26-28/10, tại hội trường UBND xã Nguyễn Huệ, Sở Thông tin &Truyền thông - UBND thị xã Đông Triều phối hợp với UBND xã Nguyễn Huệ tổ chức lớp tập huấn về Chính quyền điện tử cho 80 học viên là cán bộ cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn xã Nguyễn Huệ.


Một số hình ảnh lớp tập huấn

 

 

 

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên với 03 ngày làm việc ( từ 26-28/10), lớp tập huấn nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân về triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh, đồng thời đào tạo, hướng dẫn kỹ năng tin học cơ bản, cách sử dụng các dịch vụ của Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; tình hình ứng dụng và phát triển CNTT tại Quảng Ninh với Đề án Chính quyền điện tử; quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết tại Trung tâm Hành chính công Thị xã.

 

 Qua đợt tập huấn đã góp phần giúp người dân xã Nguyễn Huệ chủ động tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch với cơ quan nhà nước qua môi trường mạng. Qua đó, tăng cường sự minh bạch, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.

 

Quang Trung- TTHTCĐ