Asset Publisher

Trung tâm HTCĐ xã Nguyễn Huệ tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2015

Trung tâm HTCĐ xã Nguyễn Huệ tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2015

Sáng 8/10/2015, tại hooij trường UBND xã Nguyễn Huệ, TTHTCĐ xã Nguyễn Huệ đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.


 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay có chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay", giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân dân, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người, góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Một số hình ảnh lễ khai mạc

Văn nghệ chào mừng của các em HS trường THCS

 

 

 

Ông Dương Doãn Chăm - Giám đốc TTHTCĐ xã Nguyễn Huệ 

 

 

 

Ông Nguyễn Đình Phức - thôn 7 xã phát biểu

 

Trong khuôn khổ của tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, đồng chí Giám đốc TTHTCĐ xã đã phát động các trường học, các nhà văn hóa thôn,... tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là xây dựng thư viện, tủ sách, và tặng sách; đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhà trường, đồng thời lựa chọn sách, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi và mục tiêu giáo dục…

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 có chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay", được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về xây dựng xã hội học tập tại địa phương; từ đó thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong xã về học tập suốt đời.

 

Quang Trung - TTHTCĐ